بی حسی یا ضعف عضلات صورت ، دست یا پاها در یک طرف بدن

نمایش یک نتیجه