تعداد پلاکت‌های مادر کم است یا از رقیق کننده‌‎های خون استفاده می‌کند

نمایش یک نتیجه