خواب آلودگی، گیجی، تنگی نفس، حالت تهوع، سختی در دفع ادرار،

نمایش یک نتیجه