در درجه حرارات 25تا 37 درجه سانتی گراد به مدت 4 ساعت

نمایش یک نتیجه