در سکته های ایسکیمیک ، داروهای ضد انعقاد و وجراحی  در صورت تنگی عروق گردن آنژیوگرافی توصیه می شود

نمایش یک نتیجه