در 48 – 24 ساعت اول بیمار نباید چیزی بخورد و به صورت وریدی مایعات داده شود

نمایش یک نتیجه