زایمان فیزیولوژیک یا طبیعی مزایای زیادی دارد؛ اما درد آن موجب می‌شود که بسیاری از مادران حتی از اسم آن هم وحشت داشته

نمایش یک نتیجه