سوزش ادرارو هر گونه اختلال در دفع ادرار و اجابت مزاج

نمایش یک نتیجه