شست و شوی ناحیه تناسلی با آب در هر بار اجابت مزاج و دفع ادرار از جلو به عقب و خشک نمودن ناحیه

نمایش یک نتیجه