قبل از هفته 20 با وزن کم تر از 500 گرم را سقط گویند

نمایش یک نتیجه