مدفوع، کاهش دمای بدن و ایجاد لکه­های قرمز

نمایش یک نتیجه