معمولا 3-2 روز بعد از عمل ،  تورم و كبودي به اوج مي رسد

نمایش یک نتیجه