نمو غیر طبیعی تخم که در 40 درصد موارد اختلال رشد منجر به سقط خودبه خود جنین می شود

نمایش یک نتیجه