نوزاد در هنگام تولد وزن کم­تر از 2500 گرم داشته باشد.

نمایش یک نتیجه