پس از لخت کردن کامل نوزاد چشم­ها و دستگاه تناسلی را کاملأ بپوشانید و نوزاد را به پهلو بخوابانید و سپس چراغ دستگاه را روشن نمایید.

نمایش یک نتیجه