تیر 16, 1400

آندوسکوپی

بهترین مرکز انجان اندوسکوپی بیمارستان تخصصی عسکریه
تیر 16, 1400

اکوکاردیوگرافی

بزرگ ترین مرکز قلب اصفهان برترین مرکز قلب اصفهان
تیر 16, 1400

تست ورزش

بهترین دستگاه تست ورزش اصفهان روزانه در دو نوبت صبح و عصر تست ورزش انجام میشه
تیر 16, 1400

هولتر مانیتورینگ

هولتر قلب بهترین هولتر قلب استان اصفهان
تیر 16, 1400

پاپ اسمیر

بهترین پاپ اسمیر استان اصفهان
تیر 16, 1400

نوار قلب جنین

بزرگترین مرکز 24 ساعته زنان استان اصفهان
تیر 16, 1400

نوار عصب و عضله

بزرگ ترین مرکز گرفتن نوار عصب و عضله استان اصفهان
تیر 16, 1400

لیست پزشکان

لیست پزشکان بیمارستان تخصصی عسکریه
تیر 16, 1400

ارتوپدی فنی

مرکز بزرگ ارتوپدی بیمارستان تخصصی عسکریه مرکز بزرگ سلامت پا بیمارستان تخصصی عسکریه
تیر 16, 1400

فیزیوتراپی

بعترین مرکز فیزیوتراپی بیمارستان تخصصی عسکریه
تیر 16, 1400

سنجش تراکم استخوان

بزرگ ترین مرکز سنجش تراکم استخوان استان اصفهان
تیر 16, 1400

سی تی اسکن

بهترین دستگاه سی تی اسکن استان اصفهان