شیر مادر روشی بی نظیر برای تغذیه شیرخواران  و بهترین غذایی ممکن برای شیرخوار است.

نمایش یک نتیجه