ولی در صورت تداوم درد به پزشک معالج مراجعه نمایید

نمایش یک نتیجه