آنچه والدين بايد درباره مهارت «نه» گفتن به کودک شان بدانند

آذر 21, 1400

آنچه والدین باید درباره مهارت «نه» گفتن به کودک شان بدانند

با پدر و مادرش در خیابان مشغول قدم زدن است. به اولین مغازه اسباب بازی که می رسد، دست پدر یا مادرش را می کشد و […]