تیر 16, 1400

بخش آنژیوگرافی

سرپرستار بخش : عفت سیستانی ظرفیت بخش : 1 دستگاه آنژیوگرافی – 8 تخت پست آنژیو مکان بخش : طبقه دوم  تلفن بخش : 32922391 در راستای تکمیل زنجیره ارائه خدمات […]
تیر 14, 1400

رژیم غذایی در بیماران قلبی

 عوامل خطرزا در ایجاد بیماری های قلبی عبارتند از سن مردان 45 سال به بالا و زنان 55 سال به بالا ، تاریخچه خانوادگی ابتلا به […]