از سه ماهگى تا چهار سالگى: براى این گروه سنی یک دماسنج مقعدى یا دماسنج الکترونیک پستانکى را توصیه مى‌کنند.البته براى کودکان بزرگ تر از سه ماه مى توان از دماسنج گوشى هم استفاده کرد.

آذر 21, 1400

تب و روش های اندازه گیری آن در کودکان

تب چیست؟ به افزایش درجه حرارت بدن تب گفته میشود. زمانى که کودک شما احساس گرما مى‌کند و یاشما احساس میکنید بدن او گرمتر از حد […]