شهریور 24, 1400

مصاحبه اختصاصی آقای دکتر شیرانی

معاون درمان بیمارستان تخصصی عسکریه با آژانس خبری باخبرباش اختصاص50 درصد تخت های بیمارستان عسکریه به بیماران کرونا در پیک 5 کرونا اختصاص50 درصد تخت های […]