بزرگ ترین مرکز قلب اصفهان

تیر 16, 1400

اکوکاردیوگرافی

بزرگ ترین مرکز قلب اصفهان برترین مرکز قلب اصفهان
تیر 14, 1400

رژیم غذایی در بیماران قلبی

 عوامل خطرزا در ایجاد بیماری های قلبی عبارتند از سن مردان 45 سال به بالا و زنان 55 سال به بالا ، تاریخچه خانوادگی ابتلا به […]