تیر 19, 1400

I.C.U

بخش آی سی یو بیمارستان تخصصی عسکریه
تیر 16, 1400

تغذیه

مشاوره تغذیه بیمارستان تخصصی عسکریه برای رزرو نوبت بهسایت رسمی بیمارستان مراجعه کنید
تیر 16, 1400

ختنه

بهترین مرکز ختنه و با تجربه ترین مرکز ختنه کشور و استان اصفهان
تیر 16, 1400

رادیولوژی

شما همشهریان عزیز می توانید به صورت 24 ساعته برای گرفتن رادیولوژی اقدام کنید مسئول بخش : بدرالسادات مدنیان مکان بخش : طبقه زیرزمین ساختمان بستری شماره تلفن […]