بیمار و همسر(همراه) وی در صورت تمایل به استفاده از زایمان بی درد باید درخواست خود را در هنگام بستری در زایشگاه به مامای مسئول بیماران اعلام نمایند.

تیر 16, 1400

زایشگاه

زایشگاه بیمارستان تخصصی عسکریه بزرگترین مرکز زایمان استان اصفهان برترین مرکز زنان و زایمان بیمارستان تخصصی عسکریه