سرطان ، آترواسکلروز ،بیماری های قلبی و افسردگی فرد را حفاظت می کند

آذر 21, 1400

ویتامین D

خیلی وقت ها از بزرگتر ها شنیده ایم که در زمان گذشته علی رغم کمبود امکانات بسیاری از بیماری ها وجود نداشته و مردم زندگی سالم […]