سرطان پایان زندگی نیست

خرداد 2, 1401
سرطان سینه

عوامل مسبب سرطان پستان

عوامل مسبب سرطان پستان سرطان سینه زمانی اتفاق می افتد که سلولهای سینه رشد غیر طبیعی پیدا میکنند. این سلولها سریعتر از سلولهای سالم تقسیم میشوند […]