سن بالا در سرطان پستان توانایی ژنتیکی در سرطان پستان

خرداد 3, 1401

سن یکی از عوامل خطرزا در ابتلا به سرطان پستان

با #افزایش ـ سن، مانند بسیاری از بیماری های دیگر، خطر ابتلا به #سرطانپستان هم بیشتر می شود. در حقیقت روند پیری عاملی مهم در خطر […]