سوختگي شيميايي : در اثر تماس با مواد شيمياي)قلياها و اسيدها (نظيرسفيد كننده ها بوجود مي آيد

آذر 21, 1400

بچه های کوچک آسیب های بزرگ

در گذشته آسیب را نتیجه یک تصادف می دانستند و برای شانس ، اقبال و قضا و قدر نقش پر رنگی قایل بودند در حالی که […]