سيگار کشيدن مضر است نه تنها به دليل وجود رابطه بين سيگار و سرطان‌ ريه، زیرا مصرف سيگار در بالاي ليست عوامل خطرزاي بيماري قلبي عروقي قرار دار

آذر 21, 1400

حقایقی در مورد سیگار

افراد سیگاری نه تنها سلامتی خود را در معرض انواع بیماری‌های خطرناک قرار می‌دهند، بلکه باعث رنجش و آزرده خاطر شدن اطرافیان شان می‌شوند. متاسفانه امروزه […]