آبان 10, 1400

جراحی گوش

کم شنوایی ناگهانی نوشته های دکتر کلکو کم شنوای و جراحی گوش
شهریور 25, 1400

مصاحبه اختصاصی مدیر پرستاری

بیمارستان تخصصی عسکریه خانم مریم پرورش تست پی سی آر تنها راه تشخیص بیماری کرونا نیست  باخبرباش/ علیرضاعبدلی: مریم پرورش درگفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: نظر […]
تیر 16, 1400

تغذیه

مشاوره تغذیه بیمارستان تخصصی عسکریه برای رزرو نوبت بهسایت رسمی بیمارستان مراجعه کنید