خرداد 2, 1401

راه های غربالگری پستان معاینه توسط پزشک

معاینه توسط پزشک تمام خانم های 40- 25سال باید هر 1-2 سال توسط پزشک جراح یا پزشک آموزش دیده و مجرب در امر بیماریهای پستان، معاینه […]