فشار خون پایین، اختلالات خونریزی‌دهنده، عفونت خونی، عفونت‌های پوست که کاتتر باید در آن قرار گیرد

بهمن 21, 1400

زایمان طبیعی بدون درد ممکن است به نظر غیرممکن باشد اما پیشرفت

زایمان طبیعی بدون درد علم و تکنولوژی می‌توان هم به طور طبیعی و هم بدون درد (با استفاده از اپیدورال)، یک زایمان طبیعی را تجربه کرد. بی‌حسی اپیدورال […]