قطران موجود در دود سيگار هم لايه چسبناکي روي پوشش داخلي ريه‌ها و مجاري هوايي تشکيل مي‌دهد

آذر 21, 1400

حقایقی در مورد سیگار

افراد سیگاری نه تنها سلامتی خود را در معرض انواع بیماری‌های خطرناک قرار می‌دهند، بلکه باعث رنجش و آزرده خاطر شدن اطرافیان شان می‌شوند. متاسفانه امروزه […]