مهر 11, 1400

۷ مهر روز جهانی قلب

به بهانه روز قلب لازم است تا یکسری از عوامل ایجاد کننده بیماری های قلبی که قابل تعدیل هستند و با کنترل آنها میتوان از آمار […]
تیر 16, 1400

اتاق عمل قلب باز

اتاق عمل قلب باز بیمارستان تخصصی عسکریه بزرگ ترین مرکز عمل قلب بیمارستان های استان اصفهان