مادر باردار چه نقشی در هدایت موفق زایمان طبیعی بدون درد دارد؟

بهمن 21, 1400

زایمان طبیعی بدون درد

مقدمه زایمان یک تجربۀ زیباست؛ اما به دلیل داشتن درد و ناراحتی زیاد، اغلب موجب بروز اضطراب در مادران می‌شود. بسیاری از زنان برای داشتن زایمان […]