"مادر عزيز به منظور اطمينان از سير طبيعي بارداري و تامين سلامت خود و فرزندتان، براي دريافت    مراقبت هاي دوران بارداري و پس از زايمان به پزشك يا ماما مراجعه كنيد"

آذر 21, 1400

مادر عزیز با مراقبت پیش از بارداری، سلامت خود و نوزادتان را تامین می کند

مراقبت پیش از بارداری مراقبت های پیش از بارداری مجموعه ای از بررسی ها و آزمایشهائی است که قبل از بارداری انجام    می شود تا عوامل […]