خرداد 2, 1401

لامپکتومی و ماستکتومی چیست

بازسازی سینه چه مدت بعد از عمل جراحی اول قابل اجراست؟بازسازی سینه بعد از ماستکتومی از نظر زمانی یا به‌طور هم‌زمان با عمل جراحی اول انجام […]