خرداد 2, 1401

راه های غربالگری پستان ماموگرافی

ماموگرافی ماموگرافی یک نوع عکسبرداری با اشعه X است که برای تشخیص بیماری های پستان استفاده می شود. این روش از حدود 30 سال پیش ابداع […]
تیر 16, 1400

ماموگرافی

بهترین دستگاه ماموگرافی اصفهان