محرک های محیطی می توانند آغاز کننده حمله های آسم باشند ، برخی از این محرک ها عبارتند از :

آذر 20, 1400

آسم چیست؟

آسم یک اختلال مزمن تنفسی است که به صورت حمله های ناگهانی و شدید تنگی نفس و صدای خس خس ریه مشخص می شود ، که […]