شهریور 25, 1400

مصاحبه اختصاصی مدیر پرستاری

بیمارستان تخصصی عسکریه خانم مریم پرورش تست پی سی آر تنها راه تشخیص بیماری کرونا نیست  باخبرباش/ علیرضاعبدلی: مریم پرورش درگفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: نظر […]
تیر 16, 1400

آئین نامه اورژانس بیمارستان – تریاژ بیمارستان

شرح وظایف کمیته: زمان سنجی برای ویزیت بیماران توسط پزشک از زمان انجام تریاژ هماهنگی و نظارت بر اجرای مرحله به مرحله استقرار تریاژ ارزیابی و […]