مرکز مشاوره بیمارستان تخصصی عسکریه

شهریور 27, 1401

کودکان بیش فعال،همراه با نقص توجه ADHD

شایع ترین اختلال دوران کودکی بیش فعالی همراه با نقص توجه است.یکی از اختلالات پر تشخیص است. کتاب های زیادی در مورد اختلال بیش فعالی وجود […]