مشخص کردن هدف در زندگی: بنابر بررسی مرکز پزشکی دانشگاه راش بیش از 950 نفر سالمند مورد آزمایش قرار گرفت نشان داد داشتن و مشخص کردن هدف در زندگی می تواند در سالم و هوشیار زیستی شما کمک کند.

آذر 20, 1400

10 روش ساده برای پیشگیری از آلزایمر

بر اساس آمار جهانی هر هفت ثانیه یک نفر در سطح جهان و هر 12 دقیقه یک نفر در ایران به بیماری آلزایمر مبتلا می‌شود. تحرک: […]