تیر 16, 1400

رادیولوژی

شما همشهریان عزیز می توانید به صورت 24 ساعته برای گرفتن رادیولوژی اقدام کنید مسئول بخش : بدرالسادات مدنیان مکان بخش : طبقه زیرزمین ساختمان بستری شماره تلفن […]