تیر 13, 1400

نکات ضروری هنگام ترخیص

* قبل از ترخیص بیمار نسبت به تهیه هزینه های بیمارستانی اقدام نمایید تا با تسویه حساب سریع شما امکان بستری سایر بیماران حاضر در صف […]