شهریور 25, 1400

مصاحبه اختصاصی مدیر پرستاری

بیمارستان تخصصی عسکریه خانم مریم پرورش تست پی سی آر تنها راه تشخیص بیماری کرونا نیست  باخبرباش/ علیرضاعبدلی: مریم پرورش درگفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: نظر […]