مطالعات حاکي از آن است که بين پديده مرگ ناگهاني جنين و سيگار کشيدن مادر هم ارتباط وجود دار

آذر 21, 1400

حقایقی در مورد سیگار

افراد سیگاری نه تنها سلامتی خود را در معرض انواع بیماری‌های خطرناک قرار می‌دهند، بلکه باعث رنجش و آزرده خاطر شدن اطرافیان شان می‌شوند. متاسفانه امروزه […]