آذر 21, 1400

تب و روش های اندازه گیری آن در کودکان

تب چیست؟ به افزایش درجه حرارت بدن تب گفته میشود. زمانى که کودک شما احساس گرما مى‌کند و یاشما احساس میکنید بدن او گرمتر از حد […]