ویتامین دی: سروتونین به شدت وابسته به ویتامین دی است و تحقیقات نشان داده که قرارگرفتن هرچه بیشتر در معرض نور خورشید، می تواند سنتز سروتونین را افزایش دهد.

آذر 20, 1400

9 راهکار طبیعی برای افزایش سطح سروتونین در مغز

تحقیقات نشان می دهد که در ایالات متحده بیش از 60 تا 80 درصد مردم به ویژه زنان دارای سطوح پایین سروتونین هستند. به گزارش آوای […]