و خصوصأ بخش زنان و زایمان داشته و محیطی امن جهت تولد فرزند شما تدارک دیده است

آذر 21, 1400

راهنمای مادران باردار

بیمارستان تخصصی عسگریه (ع) تجربه 40 ساله در درمان بیماران  و خصوصأ بخش زنان و زایمان داشته و محیطی امن جهت تولد فرزند شما تدارک دیده […]